Innmelding i Oslo Elvesportsklubb

Innmelding skjer via minidrett, https://minidrett.nif.no/

Ta kontakt hvis du lurer på noe.

Medlemsskapet er ikke gyldig før kontingenten er betalt.

VELKOMMEN I KLUBBEN!!