Kontaktinformasjon

Styret i OEK er klubbens beslutningsorgan, som fastsetter terminlista, kjøper inn utstyr, formidler informasjon til medlemmene i klubben etc. Lurer du på noe? Ikke nøl med å kontakte en av medlemmene i styret eller fyll inn sjema under for å sende E-post til oss.

Styret:

Leder: Kjetil Formoe

Nestleder: Kristian Jensen

Styremedlem: Martin Engelstad

Vara: Bjørn Arild Bakken