Beskrivelse

Sikkerhetskurset gir deltakerne ferdigheter, kunnskap og holdninger i sikkerhet rettet mot elvepadling, slik at deltagerne blir i stand til å bidra sikkerhetsmessig under padling i elv.

Kurset følger retningslinjene til Norges Padleforbund (NPF) og er obligatorisk for alle som ønsker å gå videre i NPFs kursstige. Kursbevis skrives ut av NPF  for dem som fullfører kurset. For at få Sikkerhetskurset godkjent av NPF, kreves det at man også deltar på
førstehjelpskurs.

Mål

Gi deltakerne handlingskompetanse, kunnskap og ferdigheter knyttet til sikkerhet for elvepadling. Kurset retter seg særlig mot to grupper:

  • gi padlere som har kommet seg over nybegynnernivå kunnskap og ferdigheter knyttet til å bistå andre padlere i klubben med sikre rammer
  • gi padlere som skal padle elver på grad III+ nivå og høyere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til sikkerhet.

Innhold

Innføring i risikomomenter i elv: Litt om strømforhold i elva (Kraft, hastighet etc). Formasjoner (bølger, bakevjer, strømskiller etc). Faremomenter (stein, valser, trær, kulde etc). Synfaring. Vanskelighetsgradering.

Utstyr og taulære: Vekt på kasteline, taueline, flytevest (oppdriftskrav), karabiner, førstehjelpssaker, kniv, fløyte, tape, trinser, årekrok, etc.) Metoder for kraftutveksling, ved bruk av slynger, karabiner, trinser og prusig-slynger. Montering og bruk av Z-drag. Knuter (Åttetallsknute, pålestikk, engelsk fiskeknute og halvstikk). 

Egenredning: I båt. Gjennomgang av teknikker for å redde seg ut av valser, stein, trær. 
Svømming ut av valser, stein, trær. Oppførsel i kritiske situasjoner.

Redning fra kajakk/ kano: Redning av svømmer (bevisst og bevisstløs) og utstyr.

Redning fra land: Bruk av Kastelina. Trening med bruk av line på land (kasting etter mål) og bruk av kasteline i elva. Redning av svømmer med kasteline. Redningsmetoder ved fastkiling (Pinning/ fotfelle). 

Strategier og teknikker knyttet til løsningsfokuserte tilnærminger

Krav til deltagelse

Kurset er rettet mot padlere med noe erfaring, dvs. padlere som er i stand til å padle ned strekket før elvebrufossen i Trysilelva med rimelig grad av kontroll.

  • Utstyr: Deltakerne trenger våtdrakt/tørrdrakt, hjelm, vest. I tillegg må deltagerne må ha kjøpt inn sikkerhetsutstyr før kurset.
  • Pris: Gratis
  • Sted: Lysakerelva/inne
  • Antall deltakere: Minimum 6, maks 12

Varighet

Kurset er delt inn i tre kursdager (ca 18 timer)

·        Hovedperspektiver - fredag 18.00 til 22.00 (ca 4 timer)

·        Praksis - lørdag 10.00 til 17.00 (ca 7 timer)

·        Praksis - søndag 10.00 til 17.00 (ca 7 timer)

Praksisdagene er væravhengige, og kan derfor bli utsatt hvis det er veldig kaldt.